Latest News

Analiza dioxinelor si furanilor in emisii, apa si sol

10.12.2015

Dioxinele sunt o clasă de contaminanți chimici care se formează în timpul proceselor de ardere cum sunt incinerarea de deșeuri, incendiile de pădure, arderea gunoaielor depozitate sau din procese industriale cum sunt înălbirea pastei de hârtie, și fabricarea de ierbicide.

Cei mai toxici compuși din această clasă sunt 2,3,7,8-tetra cloro dibenzo p-dioxinele (TCDD). Exemple de dioxine sunt bifenilii policlorinați (PCB) dibenzodioxinele policlorinate (PCDD) și dibenzofuranii policlorinați (PCDF).

Cea mai mare concentrație de dioxine se găsește deobicei în sol și sedimente și nivele mult mai scăzute în aer și apă.

Laboratoarele din grupul ALS, dintre care și LABORATOARELE TONNIE din Ploiești, sunt capabile sa recolteze probe din mediile de controlat pentru prezența dioxinelor, furanilor și stucturilor similare dioxinelor (PCB) și să analizeze prin metode standard acreditate acești compuși. Laboratoarele ALS din Praga, Cehia, sunt acreditate conform EN ISO/IEC 17025 prin Certificatul de acreditare nr. 397/2015 și pentru analiza de dioxine și furani.

ău solvenți potriviți PCDD/F și se concentrează pentru creșterea preciziei. Analiza se face prin CG/HGMS (Gaz Cromatografie/ Spectrometrie de Masă de înaltă rezoluție). Standardul de analiză este EN 1948-2,3 pentru emisii și EPA #1613 pentru sol și apă.

Pentru analiza în sol, sedimente sau alte medii solide, PCDD/F se extrag din probă cu solvenți potriviți, se concentreaza și se analizează.

Analizele de dioxine și furani au 2 etape principale:

  1. Recoltarea probelor (sampling), și
  2. Analiza propriuzisă (testing)

Recoltarea de probe din emisii este o etapa complexa care necesita o aparatura speciala de aspirație a gazelor din coșurile de evacuare, cartușe absorbante cu medii de absorbție specifice, amenajări la coșul de evacuare pentru introducerea sondei de recoltare. In funcție de diametrul coșului recoltarea se face din mai multe puncte pe secțiunea de curgere: 1 puct la coșuri cu Æ<30 cm., 4 puncte pentru diametre de 0,3 – 1 m. si 6-20 puncte la coșurile cu Æ>1,1 m. Din aceasta cauză durata etapei de recoltare este lungă (2-4 zile), necesită multă mână de lucru și echipamente, pregătiri preliminare ale instalațiilor. Pentru recoltarea din sol, sedimente, apă, recoltarea probelor nu necesită proceduri speciale ci numai recipiente de sticla inerta cu inchidere speciala si tehnică de recoltare strictă.

Metodele de analiză sunt laborioase prin mulțimea de operații (extracție, concentrare în mai multe faze, analizare cu analizoare de inaltă precizie.

Precizia analizelor de PCDD/F efectuate în laboratoarele ALS este indicată de următoarea limită de cuantificare:

Emisii, pg/Nm3 Imisii, pg/Nm3 Apa, pg/L Sol, sedimente, pg/g. s.u
2,0 60 5,0 4,0