ALS Jugoistočna Evropa

ALS Jugoistočna Evropa

ALS Life Sciences u Evropi zapošljava preko 3000 proefsionalnog laboratorijskog i pomoćnog osoblja na 50 lokacija u 15 zemalja . Ova evropska mreža se sastoji od savremenih, analitičkih i ISO 17025 akreditovanih laboratorija i nacionalnih servisnih centara. Glavne laboratorije se nalaze u Češkoj, Švedskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Turskoj, Portugaliji, Italiji i Danskoj. Nacionalni servisni centri i manje laboratorije su smeštene u Norveškoj, Finskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Rumuniji, Srbiji, Irskoj, Austriji i Španiji.

Razlikujući se u veličini i mogućnostima, ove laboratorije sprovode širok spektar fizičkih, hemijskih, mikrobioloških, bioloških, radioloških i ekotoksikoloških analiza da bi ispunila potrebe lokalnih i regionalnih klijenata.

Međulaboratorijska podrška i sistem dostavljanja doprinosi blagovremenom pristupu punom opsegu usluga i isporučivanju rezultata u predviđenom roku.

Primarni cilj nas u ALS-u je da pružimo podršku našim klijentima u donošenju odluka putem stalnog pružanja pouzdanih i proverljivih analitičkih datoteka najviše pouzdanosti. Takođe, smatramo da je značajno istaći da su naše usluge više od pružanja laboratorijskih rezultata. Osoblje ALS-a je obučeno da pruži savete u vezi sa planom uzorkovanja, opsegom i učestalošću analiza i pruži podršku u tumačenju dobijenih rezultata. Naš cilj je da postanemo partner od poverenja svim našim klijentima, budemo laki za saradnju i pružimo prava rešenja.

ALS Life Sciences Europe takođe poseduje, uz glavne proizvodne laboratorije, i izvestan broj laboratorija posvećenih specijalizovanim uslugama i primeni u industriji. Ove laboratorije koriste najsavremeniju tehnologiju visoke rezolucije kako bi ispunila stroge zahteve klijenata širom sveta.

U Švedskoj, ALS upravlja globalno najbolje opremljenom laboratorijom za utvrđivanje prisustva metala (supstanci). Primeri analize uključuju hemijski sastav, nečistoće, kao i stabilne i radiogene izotope. U Češkoj, ponuda ALS-a uključuje analizu organskih jedinjenja na ultra-mikro nivou (npr. pesticida, hormona, PFOS/PFOA, dioksina, PCB i PBDE). Ove usluge se takođe nalaze u ponudi naših laboratorija u Ujedinjenom Kraljevstvu, koje, u dodatku mikro-hemijskoj, takođe nudi i brzu identiikaciju mikrobiloških parametara koristeći revolucionarnu MALDI-ToF tehniku utvrđivanja. Specijalizovane usluge koje se odnose na radiologiju i ekotoksikologiju su u ponudi na našim za to predviđenim lokacijama u Češkoj.

Sve naše laboratorije poseduju ogromno iskustvo iz široke portfolio matrice koja uključuje polja primene u oblastima ekologije, hrane, farmaceutike (sa kliničkim ispitivanjima), specijalizovanih industrija i istraživanja. 

Kontakt

Ivan Paunović

Na Harfě 336/9

190 00 Praha 9

T: +420 226 226 228

 

E: ivan.paunović@alsglobal.com

E: customer.support@alsglobal.com