ALS tilbyder mikrobiologiske og kemiske analyser af fødevarer, jord, vand, luft og bygningsmaterialer.
 
ALS er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025

Seneste nyheder

ALS TILBYDER MÅLING MED CANISTER

11/12/2018
ALS Denmark tilbyder måling af luft med canisters Som noget nyt kan ALS i tillæg til kulrør og ORSA-rør også tilbyde analyse af luft på canister. Canisters er rustfri stålbeholdere med tilhørende flow-ventil, som via undertryk passivt opsamler luft i en periode fra 24 timer og op til 7 døgn.  ALS Denmark tilbyder leje af canister og analyse for op til 75 VOC-stoffer ved vores laboratorium i Californien, som har... Læs mere »

NY AKKREDITERING FOR TOTAL KVÆLSTOF I VAND

11/07/2018
Total Kvælstof efter DS/EN ISO 11905-1:1998 ALS Denmark er blevet akkrediteret til Total Kvælstof i vand efter DS/EN ISO 11905-1:1998 og er fra 1. juli 2018 overgået til at analysere alle prøver til Total Kvælstof i vand efter denne metode. Metoden opfylder alle krav i Kvalitetsbekendtgørelsen, herunder de krav om metodevalg, der forventes at blive gældende med næste revision af metodedatablad M010 Total nitrogen i vand. Læs mere »

NY PESTICIDSCREENING I DRIKKEVAND

24/06/2018
Som følge af en øget efterspørgsel efter pesticidanalyser, introducerer ALS nu en ny screeningspakke til drikkevand med 296 forskellige pesticider. Screeningen foretages akkrediteret og kan udføres med henblik på at identificere pesticider, som det endnu ikke er påkrævet at analysere for i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen. Se indholdet af screeningspakken Læs mere »

ANALYSE FOR PFAS I VAND EFTER TOP-ASSAY

09/04/2018
ALS har udviklet en metode kaldet TOP (Total Oxidizable Perfluoralkyl Precursors) til at bestemme den totale mængde af PFAS-forbindelser i vandprøver. Vi kan derfor i tillæg til vores standard PFAS-analysepakker nu også tilbyde analyse for PFAS i vand, der er forbehandlet med TOP-assay, hvor alle PFAS-forbindelser i prøven oxideres med persulfat til mindre molekyler, som efterfølgende analyseres med vores standard... Læs mere »

ALS Denmark A/S

Bakkegårdsvej 406 A
3050 Humlebæk
Telefon : 49 25 07 70
Email : info.hmb@alsglobal.com

Online Services

TRANSPORT OG EMBALLAGE
Bestil afhentning og emballage her

ONLINE RESULTATER
Følg dine prøver her

REKVISITION – MILJØANALYSER
Download analyserekvisitionen her

REKVISITION – FØDEVAREANALYSER
Download analyserekvisitionen her