Mycotoxiner

Mykotoxiner findes primært i vegetabilske produkter med højt tørstofindhold. Når skimmelen formerer sig, kan de producere giftige mycotoxiner. Når skimmelen formerer sig, kan de producere giftige mycotoxiner. Mycotoxiner tilstøder oftest fødevarekæden gennem kontaminerede levnedsmidler eller fra afgrøder - primært cerealier.

Det drejer sig bl.a om følgende stoffer:

  • Aflatoksiner: B1, B2, G1, G2 M1
  • Ochratoksin A
  • Zearalenon
  • Patulin
  • Deoxynivalenol​
Aflatoksiner: B1, B2, G1, G2 M1
Ochratoksin A
Zearalenon
Patulin
Deoxynivalenol

Vi foretager analyser af ovestående – og spørg gerne hvis du har andre mindre gængse toksiner du gerne vil have identificeret eller kvantificeret. Se endvidere mere om lovgivning og grænseværdier via dette link:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1881:20121203:DA:PDF