Pesticider

En lang række pesticider giver afsmag og nogle kan være giftige hvis de forekommer i større mængder. Nogle nedbrydningsprodukter af pesticider har vist sig endnu mere giftige end det oprindelige stof, men de sundheds-skadelige effekter er ikke altid kendte.

Pesticider har længe været et prioriteret område i EU. En stramning i reglerne er sket flere gange i de sidste årtier for at beskytte både mennesker, grundvand og fødevare.

For at forbrugere og producenter lettere kan vide hvilke bekæmpningsmidler, der er tilladte, og i hvilken mængde i hvilke produkter, har EU udviklet en lettilgængelig database

(http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm). Her kan man både søge på et produkt og et specifikt bekæmpelsesmiddel. De samme grænseværdier gælder også for importerede fødevarer, der er producerede uden for EU.  

Bekæmpelsesmidler er et område som fortsat vil være højaktuelt og EU har som målsætning at forbyde kemikalier, der er gentoksiske, kræftfremkaldende eller reproduktionstoksiske.

ALS tilbyder forskellige screeningspakker:

Pesticipaket A       Quechers (GC-MS, LC-MS-MS)
Pesticidpaket B     (GC-MS, LC-MS-MS)

De 2 screeningspakker analyseres med både GC-MS og LC-MS/MS

Der er nogle variationer i parameterindholdet mellem Pakke A, QuEChERS og Pakke B men begge analyserer for tilstedeværelsen af over 500 forskellige pesticider.

Pakke A er bedst egnet til enklere matricer såsom frugt, grønt og korn. Pesticidpakke B er velegnet til prøver med et lidt højere fedtindhold og krydderier.

Det skal understreges, at de 2 pakker ovenfor kun er de standardanalyser til fødevarer, som foretages regelmæssigt i laboratoriet. Der findes herudover analysepakker specifikt rettet mod fødevaregrupper eks, frugt og grønt, nødder og krydderier samt mejeriprodukter. Oversigten er dermed langt fra et udtryk for alle de analysemuligheder, vi kan tilbyde. Vi kan ligeledes tilbyde analyse af enkeltparametre.