Miljøanalyser

Hos ALS Denmark tilbyder vi kemiske og mikrobiologiske analyser for en lang række miljørelaterede parametre.

Vi er akkrediterede af DANAK efter ISO 17025.

MILJØANALYSER

Hos ALS Denmark tilbyder vi en lang række af kemiske og mikrobiologiske analyser for langt størstedelen af parametrene i kvalitetsbekendtgørelsen. Vi udfører analyser af et bredt udvalg af prøvetyper såsom jord, slam, sediment, vand, bygningsmaterialer og luft. Samtlige vores analyser udføres efter veletablerede metoder, hvoraf de fleste opfylder krav om akkreditering. Derudover tilbyder vi også akkrediteret prøvetagning af drikke-, spilde- og badevand.

Inden for miljøområdet udfører vi blandt andet analyser for:

  • Kulbrinter og BTEXN
  • Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter
  • Metaller (bl.a. Pb, Hg, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, As)
  • PAH
  • PCB
  • Asbest
  • Pesticider
  • Kimtal, coliforme bakterier og E. coli

I søgeboksen ovenfor kan du søge blandt vores analyseparametre og få information om-kring vores metoder, detektionsgrænser og leveringstider. Du kan også se vores populære analysepakker som jordpakken og pakkerne til bakteriologisk kontrol. Bemærk dog at oversigten kun indeholder et udvalg af de standardanalyser, som foretages regelmæssigt i laboratoriet, og den er dermed langt fra et udtryk for alle de analyser, vi kan tilbyde. 

Kontakt os venligst for at høre nærmere om analyse- og prøvetagningsmuligheder.